כתובתנו
רחוב ההסתדרות 1
בין השעות 9:00 - 13:00 ניתן להשאיר הודעה במשרד הקהילה (גם במשיבון).
טלפונים 03-6727382, 03-6730212

לפרטים נוספים - המחלקה לרווחת הקשיש של עיריית גבעתיים רחוב המפנה 4
ימים א' - ה' 9:00 - 13:00 יום ב' 15:00 - 18:00 טלפון 03-5722375

שלח/י אימל או טלפן/י ואנחנו נחזיר תשובה