מסיבת פורים במרכז יום
שישו ושמחו בקהילה התומכת - גבעתיים - חלק א'
חלק א'